Informacje ogólne.

Stosując się do rozporządzenia RODO, które zaczęło obowiązywać od 25 maja 2018 roku na terenie całej Unii Europejskiej, stworzyliśmy narzędzia pomagające wzmocnić Twoje prawa jak i prawa Twoich klientów, do ochrony danych osobowych. Pamiętaj, iż Twoje dane zawsze były należycie chronione przez naszą firmę i nigdy nie były udostępniane podmiotom trzecim bez Twojej zgody. Pamiętaj, aby od 25.05.2018 chronić również dane Twoich klientów.  To co zostało dostosowane to możliwość zarządzania zgodami na wykorzystanie danych osobowych, możliwość bycia zapomnianym.

Zasady ochrony danych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Sokaris Oprogramowanie Paweł Łuczak z siedzibą w Oleśnie przy ulicy Błękitnej 3. Dostęp do Twoich danych jest chroniony, mają do nich czasowy dostęp osoby upoważnione.

Cel przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane są gromadzone i przetwarzane w celu:

  • realizacji zamówionych przez Ciebie usług
  • wystawienia potrzebnych dokumentów handlowych
  • informowania Cię o ważnych dla Twojej firmy aktualizacjach naszego oprogramowania
  • informowania Cię o kończących się licencjach

Zarządzanie Twoimi danymi:

Masz możliwość wglądu w swoje dane. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wnieść prośbę o zapomnienie.

W przypadku stwierdzenia naruszenia Twoich praw możesz nas o tym poinformować telefonicznie 022 38 956 38 lub na email: rodo@sokaris.pl

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych. 

W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu skontaktuj się z nami – wysyłając e-maila na adres rodo@sokaris.pl