Świadczymy usługi w zakresie produkcji oprogramowania jak
i asysty technicznej.

Do Państwa dyspozycji dostępne są trzy pakiety wsparcia.

Podstawowa

Opieka serwisowa adresowa dla małych firm, gwarantuje możliwość korzystania z pomocy technicznej w dni robocze od 9.00 do 15.00 w zakresie obsługi programu i problemów związanych z jego użytkowaniem. W ramach trwania podstawowej opieki serwisowej użytkownik ma możliwość pobierania wszystkich dostępnych wersji programu. Gwarantowany czas reakcji  do 48h.

Rozszerzona

Usługa przeznaczona dla małych i średnich firm, zapewnia szereg usług dodatkowych wykraczających poza podstawowy zakres wsparcia. Gwarantowany czas reakcji do 24h.

Premium

Roz­wią­za­nie dla du­żych przed­się­biorstw wymagających stałej opieki. W zakres usługi wchodzi możliwość modyfikacji programu pod potrzeby firmy. Gwarantowany czas reakcji  od 0,5h do 2h.

Zakresy pomocy technicznej

    Podstawowa    Rozszerzona    Premium 
Cena w PLN 79,- 199,- 499,-
     dostępność pomocy w godzinach 9-15
     dostępność pomocy w godzinach 7-18  
     dostępność pomocy 24/7    
     zdalna pomoc online  
     pomoc w modyfikacji szablonów  
     instalacja oprogramowania Sokaris   ✔**
     konfiguracja serwera Sokaris VPS ✔**
     aktualizacja programu na stanowisku
     aktualizacja programu do 5 stanowisk ✔*** ✔***
     aktualizacja programu na wszystkich stanowiskach  ❌   ❌
     aktualizacja kursów walut tabeli A – NBP
     import danych kontrahentów (tylko Faktura-NT i Sapio)
     konfiguracja programów antywirusowych  ❌
     modyfikacja raportów pod potrzeby klienta   ❌ ✔** ✔*
     modyfikacja programu pod potrzeby klienta   ❌ ✔** ✔**
     szkolenie w siedzibie klienta lub online   ❌ ✔** ✔**

 

  • * usługa bezpłatna do 5h
  • ** usługa taryfikowana za każdą rozpoczętą godzinę pracy – 110 zł/h netto
  • *** usługa aktualizacji dla każdego dodatkowego stanowiska z rabatem -20%